Sprawa T-360/19: Postanowienie Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Jalkh/Parlament (Skarga o stwierdzenie nieważności – Prawo instytucjonalne – Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Akt przygotowawczy – Niedopuszczalność)