predmet T-360/19: Rješenje Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Jalkh protiv Parlamenta („Tužba za poništenje – Institucionalno pravo – Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta – Akt koji se ne može pobijati – Pripremni akt – Nedopuštenost”)