Sag T-360/19: Rettens kendelse af 19. december 2019 – Jalkh mod Parlamentet (Annullationssøgsmål – regler for institutionerne – Europa-Parlaments lovgivningsmæssige beslutning – retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål – forberedende akt – afvisning)