Associeringsrådet EU-Republikken Moldovas afgørelse nr. 1/2018 af 3. maj 2018 vedrørende ændring af bilag XXVI til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side [2018/984]