TITJUR Concluziile avocatului general Capotorti prezentate la data de9 martie 1978. # Maria Frangiamore împotriva Office national de l'emploi. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Cour de cassation - Belgia. # Cauza 126/77. Frangiamore