RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra