Meddelande till de registrerade personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut (Gusp) 2017/2074 och i rådets förordning (EU) 2017/2063 om restriktiva åtgärder mot Venezuela 2020/C 216/02