Hotărârea Curții (camera a șasea) din data de 14 decembrie 2000. # Republica Federală Germania împotriva Comisiei Comunităților Europene. # FEOGA - Lichidarea conturilor. # Cauza C-245/97. TITJUR Germania/Comisia