Concluziile avocatului general Mischo prezentate la data de9 martie 1988.