Nařízení Komise (EHS) č. 713/86 ze dne 6. března 1986, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3143/85 o prodeji intervenčního másla, které je určeno k přímé spotřebě ve formě zahuštěného másla, za snížené ceny