Zadeva T-336/20: Tožba, vložena 30. maja 2020 – Hypo Vorarlberg Bank/EOR