Comercializarea cotelor de emisie de gaze cu efect de seră ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (COM(2008)0016 — C6-0043/2008 — 2008/0013(COD))