Hotărârea Curții (camera a șaptea) din 5 februarie 2009. # Comisia Comunităților Europene împotriva Marelui Ducat al Luxemburgului. # Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 2005/29/CE - Practici comerciale neloiale - Netranspunere în termenul prevăzut. # Cauza C-282/08. Comisia/Luxemburg TITJUR