Regulamentul (CEE) nr. 762/92 al Comisiei din 27 martie 1992 de modificare a anexei V la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală$