Reyners Concluziile avocatului general Mayras prezentate la data de28 mai 1974. # Jean Reyners împotriva Statului belgian. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Conseil d'Etat - Belgia. # Cauza 2-74. TITJUR