VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről a Regionális Fejlesztési Bizottság részére Az Európai Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)) A vélemény előadója (*): Fabio Massimo Castaldo