Rozhodnutie Rady z 20. februára 1989 o uzatvorení dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a signatárskymi krajinami Charty Rady spolupráce arabských štátov Perzského a Ománskeho zálivu (štát Spojené arabské emiráty, štát Bahrajn, kráľovstvo Saudská Arábia, sultanát Omán, štát Katar a štát Kuvajt) na druhej strane