89/147/ETY: Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä helmikuuta 1989, Euroopan talousyhteisön sekä Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvoston peruskirjan osapuolten (Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Bahrainin valtio, Saudi-Arabian kuningaskunta, Omanin sulttaanikunta, Qatarin valtio ja Kuwaitin valtio) välisen yhteistyösopimuksen tekemisestä