Concluziile avocatului general Sir Gordon Slynn prezentate la data de2 iunie 1983.