Id–Direttiva tal-Kunsill tad-19 ta' Settembru 1983 dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji konnessi ma' l-esposizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol (it-tieni Direttiva individwali skond it-tifsira ta' l-Artikolu 8 tad-Direttiva 80/1107/KEE)