Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/233 z dne 9. februarja 2016 o odobritvi spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša (Guijuelo (ZOP))$