Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9626 – PKN Orlen/Energa) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 132/02