Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9626 – PKN Orlen / Energa) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 132/02