Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9626 – PKN Orlen / Energa) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 132/02