Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9626 — PKN Orlen/Energa) (EØS-relevant tekst) 2020/C 132/02