Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10128 — Stirling Square Capital Partners/TA Associates/Glenigan) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 66/04