Concluziile avocatului general Lenz prezentate la data de15 ianuarie 1985.