Jongeneel Kaas și alții TITJUR Hotărârea Curții din data de 7 februarie 1984. # Jongeneel Kaas BV și alții împotriva Statului olandez și Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage - Țările de Jos. # Cauza 237/82.