Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/33 z dnia 14 stycznia 2021 r. dotycząca upoważnienia Hiszpanii do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji przy obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT w odniesieniu do usług świadczonych przez twórców do końca 2024 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 80) (Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)