Decizia (UE) 2020/649 a Consiliului din 7 mai 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cursul celei de a 56-a sesiuni a Comitetului de experți în domeniul transportului mărfurilor periculoase al Organizației Interguvernamentale pentru Transporturile Internaționale Feroviare, cu privire la anumite modificări aduse apendicelui C la Convenția privind transporturile internaționale feroviare