Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/608, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018, laivavarusteiden elektronisten tunnisteiden teknisistä arviointiperusteista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )$