Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/591, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2021, nimen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Χαλλούμι” (Halloumi) / ”Hellim” (SAN))