Concluziile avocatului general Darmon prezentate la data de14 iunie 1988.