Directiva Consiliului din 22 decembrie 1980 de modificare, ca urmare a aderării Greciei, a Directivei 64/432/CEE privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine și a Directivei 80/217/CEE de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a pestei porcine clasice$