Kommissionens yttrande om de ändringar som föreslagits av Europaparlamentet till rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 94/58/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk