Decizia Comisiei din 2 iunie 1987 de autorizare a tipăririi de neșters a indicațiilor prescrise pe ambalajele semințelor din anumite specii de plante furajere$