Hotărârea Curții (camera a cincea) din data de 7 iulie 1987.