Concluziile avocatului general VerLoren van Themaat prezentate la data de15 iulie 1982.