Cauza C-60/17: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 11 iulie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Spania) – Ángel Somoza Hermo, Ilunión Seguridad SA/Esabe Vigilancia SA, Fondo de Garantia Salarial (FOGASA) [Trimitere preliminară – Directiva 2001/23/CE – Articolul 1 alineatul (1) – Transfer de întreprindere – Articolul 3 alineatul (1) – Menținerea drepturilor lucrătorilor – Subrogație în contractele de muncă intervenită în temeiul prevederilor unei convenții colective – Convenție colectivă care exclude obligația cedentului și a cesionarului întreprinderii de a răspunde în solidar pentru executarea obligațiilor, inclusiv salariale, născute din contracte de muncă anterior cesiunii acestei întreprinderi]