Predmet C-60/17: Presuda Suda (deseto vijeće) od 11. srpnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Španjolska) – Ángel Somoza Hermo, Ilunión Seguridad SA protiv Esabe Vigilancia SA, Fondo de Garantia Salarial (FOGASA) (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2001/23/EZ — Članak 1. stavak 1. — Prijenos poduzeća — Članak 3. stavak 1. — Zaštita prava zaposlenika — Preuzimanje ugovora o radu na temelju odredaba kolektivnog ugovora — Kolektivni ugovor kojim se prenositelja i preuzimatelja poduzeća oslobađa obveze solidarne odgovornosti za obveze, uključujući one koje se odnose na plaće, nastale iz ugovorâ o radu prije prijenosa tog poduzeća)