Asia C-60/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 11.7.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Espanja) – Ángel Somoza Hermo ja Ilunión Seguridad SA v. Esabe Vigilancia SA ja Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2001/23/EY — 1 artiklan 1 kohta — Yrityksen luovutus — 3 artiklan 1 kohta — Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen — Työehtosopimuksen määräysten nojalla toteutettava sijaantulo työsopimuksiin — Työehtosopimus, jossa suljetaan pois yrityksen luovuttajan ja luovutuksensaajan velvollisuus vastata yhteisvastuullisesti työsopimuksista johtuvista velvoitteista, myös palkanmaksuvelvoitteista, jotka ovat syntyneet ennen tämän yrityksen luovutusta)