Sag C-60/17: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 11. juli 2018 — Ángel Somoza Hermo og Ilunión Seguridad SA mod Esabe Vigilancia SA og Fondo de Garantia Salarial (FOGASA) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2001/23/EF — artikel 1, stk. 1 — overførsel af virksomhed — artikel 3, stk. 1 — varetagelse af arbejdstagernes rettigheder — subrogation i arbejdskontrakterne, som sker i medfør af bestemmelser i en kollektiv overenskomst — kollektiv overenskomst, der udelukker en forpligtelse for virksomhedens overdrager og erhverver til at hæfte solidarisk for forpligtelser, herunder lønmæssige forpligtelser, der udspringer af arbejdskontrakter inden overdragelsen af denne virksomhed)