Regulamentul (CEE) nr. 3817/85 al Comisiei din 30 decembrie 1985 de modificare a anumitor regulamente în sectorul cerealelor și orezului în urma aderării Portugaliei și Spaniei$