Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 586/2014 al Comisiei din 2 iunie 2014 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului în ceea ce privește interzicerea pescuitului deasupra habitatelor protejate și distanța minimă față de coastă și adâncimea pentru traulerele „gangui” care pescuiesc în anumite ape teritoriale ale Franței (Provence-Alpes-Côte d'Azur)