Lieta T-485/11: Prasība, kas celta 2011. gada 12. septembrī — Akzo Nobel un Akcros Chemicals/Komisija