Cauza C-421/12: Acțiune introdusă la 13 septembrie 2012 — Comisia Europeană/Regatul Belgiei