Proiect de buget rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012 – Poziția Consiliului