2018 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1031 dėl Europos Sąjungos ir Albanijos Respublikos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Albanijos Respublikoje vykdomų veiksmų statuso pasirašymo Sąjungos vardu