Nařízení Rady (EHS) č. 1172/85 ze dne 2. května 1985 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé o lovu lososů ve faerských vodách