Concluziile avocatului general Mischo prezentate la data de28 octombrie 1987.